Studniówka na Zamku.

12.01.2019r odbyła się pierwsza studniówka Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim.

Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować za przybycie Panu Staroście, Pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Gronu Pedagogicznemu.

Chcielibyśmy również podziękować Panu Dyrektorowi, Pani Wychowawczyni oraz Rodzicom za pomoc w naszym pierwszym kroku do dorosłości.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia Studniówka na Zamku. Ufamy, że każdy jest zadowolony i będzie miło wspominać ten wieczór…