Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

     15 października 2019 r. w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim odbyła się podniosła ceremonia.

Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając w obecności dyrekcji szkoły, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz starszych kolegów, że będą sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki, szanować godność każdego człowieka, pracować nad kształtowaniem swego charakteru dla dobra ojczyzny.

     „Pełnoprawnymi” uczniami szkoły zostało 21 uczniów, którzy uczęszczają do klas mundurowych liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum i po szkole podstawowej) oraz technikum informatycznego. Wystąpienie młodzieży w mundurach uczyniło akademię pełną godności.

Dyrektor szkoły pan Marek Płonczyński, oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Wiktoria Zasiura, złożyli uczniom klas pierwszych życzenia wytrwałości w realizacji złożonego ślubowania, pomyślności, zdrowia i pogody ducha.

Na koniec pierwszoklasiści zaprezentowali swój pierwszy program artystyczny: „Mądrość, światło, nauka” który w całości poświęcili nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ten ważny w życiu szkoły dzień wszyscy przeżywali w miłej, życzliwej atmosferze, a uczniowie klas pierwszych czuli się z pewnością wyjątkowo.