W kopalni „Guido”

   4 grudnia 2019, w święto Barbórki, uczniowie i nauczyciele Zespołu Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim byli na wycieczce w kopalni Guido w Zabrzu. Stanowiła ona niezwykłą okazję przeniesienia się na kilka godzin w czasie i przestrzeni.

   Pod kierunkiem wspaniałego przewodnika, który sam kiedyś wykonywał zawód górnika, uczniowie zjechali szalami na poziomy 170 i 320 m i przemierzyli udostępnioną dla turystów trasę turystyczną. Poznali ciekawą historie kopalni sięgającą 1855r., związaną z hrabią Guido Henckel von Donnersmarckiem. Na pierwszym z poziomów uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, jak ciężko pracowali górnicy w XIX w. i z jak ogromnym zagrożeniem się to wiązało, a także poznali tajemnicę kultu św. Barbary, który trwa do dziś. Na drugim poziomie, gdzie wędruje się długimi górniczymi chodnikami przez pokłady węgla, młodzież zobaczyła obraz współczesnej kopalni, w tym nowoczesne kombajny do wydobywania węgla.

   Dzięki wycieczce wyobrażenie o górniczym trudzie nabrało realnych kształtów, a także słowa jak fedrunek, pyrlik, żelozko, szola, szychta nie stanowią dla grupy młodych ludzi tajemnicy.

   Ta piękna i pouczająca wycieczka odbyła się dzięki Towarzystwie Edukacji Finansowej ul. Generała. Ch. De Gaulle’a 43-100 Tychy.

   Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież składają darczyńcy serdeczne podziękowania.

Towarzystwo Edukacji Finansowej

ul. Generała. Ch. De Gaulle’a

43-100 Tychy