Informacja o zebraniu z rodzicami

Informacja o zebraniu z rodzicami

Informujemy, że w dniu 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Tematem spotkania będzie informacja o wynikach w nauce z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu uczniów, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz sprawy bieżące.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.