Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”

26 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom”. W zmaganiach zmierzyli się najlepsi uczniowie szkół wytypowani podczas odsłony turnieju na szczeblu gmin.

W rozdaniu nagród uczestniczył starosta miechowski Jacek Kobyłka, który pogratulował wszystkim wiedzy i życzył najlepszym „dwójkom” z poszczególnych kategorii wiekowych powodzenia w dalszym, wojewódzkim etapie turnieju. Staroście asystowali – mł. bryg. Michał Majda, komendant KP PSP Miechów oraz Adam Domagała, prezes powiatowy Związku OSP RP.

Wyniki Powiatowego Turnieju OTWP:

Grupa III: (szkoły ponadpodstawowe)

  1. Jakub Szreder – LO Miechów
  2. Kacper Rokita – ZS Książ Wielki
  3. Klaudia Włodarczyk – LO Miechów
  4. Oliwia Cetnarska – ZS Książ Wielki