Ratowanie migrujących żab

Wczesna wiosna, to czas wzmożonej migracji płazów. Wówczas żaby przemieszczają się do najbliższych zbiorników wodnych w celach godowych. Na drodze ich wędrówki często znajduję się ruchliwa jezdnia.

Aby zminimalizować skalę zjawiska, gdzie płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, na przełomie marca i kwietnia rozstawiano specjalne płotki naprowadzające. Pod nimi umieszczone są wiaderka, do których wpadają wędrujące żaby.