Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim
ul. Wincentego Witosa 10
32-210 Książ Wielki