Technik rolnik

 

Technik rolnik

 

 

Opis kierunku

 

Zawód technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin i hodowlą zwierząt w gospodarstwach rolnych. Wybierz ten kierunek, jeśli pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, lubisz pracę fizyczną na świeżym powietrzu, chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi oraz posiadasz zdolności organizacyjne.

 

Może ten zawód okaże się Twoim sposobem na życie.

 

Nauka trwa 5 lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.10. – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

W procesie kształcenia nauczysz się:

  • organizowania procesów produkcji i pracy w gospodarstwie rolnym,
  • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej,
  • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu,
  • sposobów zbierania i przechowywania produktów rolnych,
  • sposobów hodowli zwierząt.

 

Przedmioty zawodowe:

1. Przepisy ruchu drogowego
2. Produkcja roślinna
3. Produkcja zwierzęca
4. Technika w rolnictwie
5. Zbyt produktów rolnych
6. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
7. Język obcy zawodowy
8. BHP w rolnictwie
9. Pracownia produkcji rolniczej- produkcja roślinna
10. Pracownia produkcji rolniczej – produkcja zwierzęca
11. Pracownia produkcji rolniczej – technika w rolnictwie
12. Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej
13. Planowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej
14. Ekonomika w rolnictwie
15. Pracownia organizacji produkcji rolniczej – produkcja roślinna
16. Pracownia organizacji produkcji rolniczej – produkcja zwierzęca

 

Przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia

 

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi na kontynuowanie nauki na następujących kierunkach studiów:

  • rolnictwo,
  • ekonomia,
  • biotechnologia,
  • inżynieria rolnicza,
  • ochrona środowiska,
  • technika rolnicza i leśna,
  • gospodarka turystyczna,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji,
  • inżynieria środowiska,
  • technologie ochrony środowiska