DLA RODZICÓW

 
Rada Rodziców przy Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim.
 
 
Szanowni Rodzice i Opiekunowie Pragniemy podziękować za dobrowolne wpłaty dokonane przez Was na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.
 
 
Jednocześnie chcemy przybliżyć Wam działalność Rady Rodziców oraz poinformować, na co w tym roku zostały rozdysponowane zebrane środki.
 
 
Kto ma wpływ na działanie Rady?
Wszyscy rodzice i opiekunowie uczniów. Każdy z nich może zgłosić swój pomysł do Prezydium Rady, a na pewno będzie przedyskutowany i w miarę możliwości uwzględniony.
 
Dlaczego warto wpłacać na Radę?
Jako Rada Rodziców wspieramy wiele inicjatyw i projektów, w których udział biorą Uczniowie naszej szkoły. Potrzeby szkoły ukierunkowane na Uczniów przekraczają dofinansowanie otrzymane z budżetu miasta.
 
Jak skontaktować się z Radę Rodziców?
Poprzez przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców. Można także zostawić zapytanie w sekretariacie szkoły. Tam też znajduje się lista przedstawicieli Rad Rodziców i kontakt do przewodniczącej Rady.
 
Jak wpłacić na rzecz Rady Rodziców?
Wpłacić można bezpośrednio na konto bankowe Rady o numerze:
 
lub skorzystać z uprzejmości Sekretariatu Szkoły i tam wpłacić gotówkę.