ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:


- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!

 

Kwalifikacje rozszerzone, wymagane na tytuł technika rolnika

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Organizowanie produkcji roślinnej

Organizowanie produkcji zwierzęcej

 Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy RL.16 [pobierz]

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:

 

wersja word – (docx – pobierz)

wersja pdf – (pdf – pobierz)

 

 

Zapisy – sekretariat szkoły

tel. 41 38 38 010 lub 517 457 568