logo-znsipo-mirow

 

Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

 

 

Technik rolnik

 

 

Technik informatyk