Liceum Ogólnokształcące – klasa mundurowa

 

 

 
W klasie mundurowej zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z rozszerzoną historią oraz matematyką.
 
Szczególny charakter szkoły tworzy dodatkowy przedmiot – podstawy działalności służb mundurowych.
 
W ramach tego przedmiotu zapoznasz się ze specyfiką służb mundurowych – wojska, straży i policji.
 
Zajęcia z podstaw działalności służb mundurowych prowadzą zawodowi żołnierze, strażacy oraz policjanci.
 
 
Uzupełnieniem zajęć teoretycznych są:
 
  • wizyty w jednostkach poszczególnych służb,
  • musztra wojskowa,
  • w okresie wakacji obóz z elementami surviwalu, szkoleniem wspinaczkowym oraz szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy,
  • duży nacisk położony będzie na rozwój sprawności fizycznej dający w perspektywie przygotowanie do zdania egzaminów sprawnościowych.

 

Będąc absolwentem klasy mundurowej zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszej nauki lub podjęcia pracy w służbach mundurowych (policji, wojsku, straży pożarnej itp.)