Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy że Administratorem Danych Osobowych Państwa danych osobowych jest Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w osobie inspektor@cbi24.pl, tel.  41 38 380 10 – ul. W.Witosa 10, 32-210 Książ Wielki.

 

Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, w zakresie wynikającym z przepisu prawa.


Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach prawa.


Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: przez czas wykonywania obowiązków oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy.

 

Macie Państwo prawo do:

    • dostępu do swoich danych oraz możliwość sprostowania,
    • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    • przenoszenia danych,
    • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Podane przez Państwa dane są warunkiem podpisanej umowy i nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.