Profile

 

W roku szkolnym 2024/2025

możesz uczyć się w następujących typach szkół:

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(czytaj więcej)

 

 

KLASA  OGÓLNA

 

KLASA MUNDUROWA

 

 

Przedmioty rozszerzone: język polski, matematyka

 

Przedmiot uzupełniający: podstawy działalności służb mundurowych

 

Język obcy: kontynuacja języka angielskiego

 

Drugi język obcy:  niemiecki

 

 

 

TECHNIKUM

 

– technik rolnik (czytaj więcej)

 

Przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia

 

Przedmioty uzupełniające: podstawy wiedzy o służbach mundurowych

 

Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego

 

Drugi język obcy: niemiecki

 

Kwalifikacje:

 

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

egzamin po trzeciej klasie

 

ROL.10

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

– egzamin w połowie piątej klasy

 


 

 

– technik informatyk w służbach mundurowych (czytaj więcej)

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka

 

Przedmioty uzupełniające: podstawy wiedzy o służbach mundurowych

 

Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego

 

Drugi język obcy: niemiecki

 

Kwalifikacje:

 

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

egzamin po trzeciej klasie

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

– egzamin w połowie piątej klasy