UMOWY I PROGRAM PRAKTYK

 

  • Technik informatyk – umowa na praktyki zawodowe

 

 

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 2023/2024

 

KLASATERMINY PRAKTYK MIESIĘCZNYCH
IV ti 
  

 

PODRĘCZNIKI

 

Dziennik elektroniczny – informacje dla rodziców

 

    Szanowni Państwo, w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim  funkcjonuje dziennik elektroniczny – Dziennik elektroniczny UONET+ firmy VULCAN. Umożliwia on rodzicom bezpłatny, stały kontakt ze szkołą. Pozwala na bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce.

 

Aby uzyskać dostęp do witryny należy najpierw przekazać swój adres e-mail szkole.

 

Dziennik elektroniczny dostępny jest pod adresem:

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminaksiazwielki/.

 

Rodzice i uczniowie korzystający z dziennika w poprzednich latach, logują się używając dotychczasowego adresu mailowego.

 

Uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych, przed pierwszym logowaniem muszą być zarejestrowani w bazie danych systemu, a w szczególności musi być wprowadzony ich adres e-mail przez wychowawcę klasy.

 

Pierwsze logowanie do nowego systemu:

 

1. Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, musi utworzyć swoje hasło dostępu.

2. Aby utworzyć hasło dostępu do systemu UONET+, należy:

(a) Uruchomić witrynę https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminaksiazwielki/ i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się.         
(b) Na stronie logowania wprowadzić adres e-mail (ten sam, który został wprowadzony do bazy danych) i kliknąć odsyłacz Załóż konto.
(c) Na wprowadzony adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący dostęp do dziennika.     

3. Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu i zalogować się. Wówczas nastąpi przekierowanie użytkownika na jego stronę startową, która zawiera komplet informacji kierowanych do niego. Ze strony startowej użytkownik może również uruchamiać moduły, do których ma dostęp.

 

Zalecaną przeglądarką do korzystania z systemu jest Google Chrom.

 

Uczniowie i opiekunowie mają dostęp do modułu Uczeń w podobnym stopniu: mogą pisać, wysyłać i odbierać wiadomości od nauczycieli. Jednak użytkownik w roli ucznia nie ma wglądu do korespondencji między nauczycielem a opiekunem.