Nr konta Stowarzyszenia „MIRÓW”

84 8591 0007 0180 0877 0422 0001

 

Stowarzyszenie „MIRÓW”

ul. W. Witosa 10, 32-210 Książ Wielki

 

Proszę o wpisanie w tytule przelewu: imię, nazwisko, KKZ ROL.04

 

ROL. 04 - Prowadzenie produkcji rolniczej


Harmonogram konsultacji na kursie

Kwalifikacja ROL.04

Rok szkolny 2023/202424.06.2023 (S)
9.00 - Rozpoczęcie kursu.
10.00 - 13.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński


25.06.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Podstawy rolnictwa. - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński


08.07.2023 (S)
8.00 – 11.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 – 15.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

09.07.2023 (N)
8.00 – 11.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 – 15.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

15.07.2023 (S)
8.00 – 11.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 – 15.45 – Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk

16.07.2023 (N)
8.00 – 11.45 – Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk
12.00 – 15.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

29.07.2023 (S)
8.00 – 11.45 - Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński
12.00 – 15.45 - Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk

30.07.2023 (N)
8.00 – 11.45 - Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk
12.00 – 15.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński


15.09.2023 (P)
15.00 –18.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

16.09.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk
12.00 –15.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

17.09.2023 (N)
8.00 - 11.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk


22.09.2023 (P)
15.00 –18.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

23.09.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek
12.00 –15.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński

24.09.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek

06.10.2023 (P)
15.00 –18.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński

07.10.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek

08.10.2023 (N)
8.00 - 11.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek
12.00 –15.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński


20.10.2023 (P)
15.00 –18.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński

21.10.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek

22.10.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych – 5 - M. Białek
12.00 - 15.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

03.11.2023 (P)
15.00 - 18.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

04.11.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

05.11.2023 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 - P. Ptak


10.11.2023 (P)
15.00 - 18.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

11.11.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak 12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

12.11.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 - P. Ptak


24.11.2023 (P)
15.00 –18.45 – Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

25.11.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

26.11.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński


01.12.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

02.12.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 - P. Ptak

03.12.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


08.12.2023 (P)
15.00 - 18.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

09.12.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

10.12.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

16.12.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

17.12.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 - P. Ptak

29.12.2023 (P)
15.00 - 18.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 - P. Ptak

30.12.2023 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 - P. Ptak 12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. . - 5 - P. Ptak

12.01.2024 (P)
15.00 –18.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

13.01.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

14.01.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 – P. Ptak
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

26.01.2024 (P)
15.00 –18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

27.01.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

28.01.2024 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

09.02.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

10.02.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

11.02.2024 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

16.02.2024 (P)
15.00 –18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

17.02.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

18.02.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

23.02.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

24.02.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

25.02.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

01.03.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak

02.03.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski

03.03.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

08.03.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

09.03.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

15.03.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak

16.03.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski

17.03.2024 (N)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

22.03.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

23.03.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45- Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski

24.03.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie – 5 – A. Dulewski
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

05.04.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

06.04.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak

07.04.2024 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Zaj.prakt. - 5 – P. Ptak

12.04.2024 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

13.04.2024 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 – P. Ptak
12.00 - 15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej. Zaj. prakt. - 5 – P. Ptak

14.04.2024 (P)
10.00 – Egzamin wewnętrzny

ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:


- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: