Nr konta Stowarzyszenia „MIRÓW”

84 8591 0007 0180 0877 0422 0001

 

Stowarzyszenie „MIRÓW”

ul. W. Witosa 10, 32-210 Książ Wielki

 

Proszę o wpisanie w tytule przelewu: imię, nazwisko, KKZ ROL.04

 

ROL. 04 - Prowadzenie produkcji rolniczej


Harmonogram konsultacji na kursie
kwalifikacja ROL.04
Rok szkolny 2021/2022:


28.08.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - 5 - A.Dulewski
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

27.08.2022 (S)

8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie- 5 - A.Dulewski

21.08.2022 (N)

8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - 5 - A.Dulewski
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

20.08.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie- 5 - A.Dulewski

14.08.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

13.08.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


26.06.2022 (N)
8.00 - 11.45 Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński

25.06.2022 (S)
8.00 - 11.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk

24.06.2022 (P)
15.00 - 18.45 Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

19.06.2022 (N)
8.00 - 11.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 Podstawy rolnictwa. - 5 - M. Płonczyński

18.06.2022 (S)
9.00 - 09.45 Rozpoczęcie kursu
10.00 –13.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński

ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:


- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: