Nr konta Stowarzyszenia „MIRÓW”

84 8591 0007 0180 0877 0422 0001

 

Stowarzyszenie „MIRÓW”

ul. W. Witosa 10, 32-210 Książ Wielki

 

Proszę o wpisanie w tytule przelewu: imię, nazwisko, KKZ ROL.04

 

ROL. 04 - Prowadzenie produkcji rolniczej


Harmonogram konsultacji na kursie
Kwalifikacja ROL.04
Rok szkolny 2021/2022:16.04.2023 (N)
10.00 – 11.00 – Egzamin wewnętrzny

15.04.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej . - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


14.04.2023 (P)
15.00 – 19.30 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


02.04.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –18.00 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


01.04.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej . - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


31.03.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


26.03.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej . - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


25.03.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej . - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


24.03.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński


19.03.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


18.03.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


17.03.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński


11.03.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


05.03.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


04.03.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej . - 5 - P. Ptak


03.03.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński>

26.02.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

25.02.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej . - 5 - P. Ptak

24.02.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

12.02.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

11.02.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

10.02.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

05.02.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

04.02.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej . - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

03.02.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

29.01.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek

28.01.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

27.01.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

22.01.2023 (N)
8.00 - 11.45 - Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek
12.00 –15.45 - Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek

21.01.2023 (S)
8.00 - 11.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek
12.00 –15.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński

20.01.2023 (P)
15.00 - 18.45 – Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych - 5 - M. Białek

18.12.2022 (N)
8.00 - 11.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

17.12.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

11.12.2022 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej. - 5 - P. Ptak

10.12.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

04.12.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Język angielski zawodowy - 5 – B. Chlibiuk

03.12.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Język angielski zawodowy - 5 – B. Chlibiuk
12.00 –15.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński

27.11.2022 (N)
8.00 - 11.45 – Dobieranie metod i środków ochrony roślin - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński

26.11.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

20.11.2022 (N)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

19.11.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

13.11.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

12.11.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

23.10.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

22.10.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk
12.00 –15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

16.10.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński

15.10.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Przepisy ruchu drogowego - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
09.10.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk

08.10.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


25.09.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. – 5 – M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej . - 5 - P. Ptak


24.09.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie zaj. prakt. – 5 – M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej . - 5 - P. Ptak


18.09.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Podstawy rolnictwa. - 5 - M. Płonczyński


17.09.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Podstawy rolnictwa. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


11.09.2022 (N)
8.00 - 11.45 – Prowadzenie produkcji zwierzęcej – 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński


10.09.2022 (S)
8.00 - 11.45 – Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 – Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt . - 5 - P. Ptak


28.08.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - 5 - A.Dulewski
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

27.08.2022 (S)

8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie- 5 - A.Dulewski

21.08.2022 (N)

8.00 - 11.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie - 5 - A.Dulewski
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

20.08.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie- 5 - A.Dulewski

14.08.2022 (N)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej - 5 - P. Ptak
12.00 –15.45 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak

13.08.2022 (S)
8.00 - 11.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej - 5 - P. Ptak
12.00 - 15.45 - Prowadzenie produkcji roślinnej zaj. prakt. - 5 - P. Ptak


26.06.2022 (N)
8.00 - 11.45 Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy. - 5 - M. Płonczyński

25.06.2022 (S)
8.00 - 11.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 - 15.45 Język obcy zawodowy - 5 - B. Chlibiuk

24.06.2022 (P)
15.00 - 18.45 Podstawy rolnictwa - 5 - M. Płonczyński

19.06.2022 (N)
8.00 - 11.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński
12.00 –15.45 Podstawy rolnictwa. - 5 - M. Płonczyński

18.06.2022 (S)
9.00 - 09.45 Rozpoczęcie kursu
10.00 –13.45 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 - M. Płonczyński

ROL. 04
Prowadzenie produkcji rolniczej


Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04
(dawniej: R.03 i RL.03)

Prowadzenie produkcji rolniczej:


- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
- prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;

Zapisy otwarte!

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU: