Technik informatyk

w służbach mundurowych

 

 

Opis kierunku

 

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każda firma i urząd zależne są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże.

 

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Przygotowuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi. Technik informatyk to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

 

INF.02.

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

 

INF.03.

Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Zadania zawodowe obejmują szeroki zakres zagadnień z różnych obszarów branży informatycznej. Z tego względu zawód technika informatyka wymaga rozległej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojmowanej informatyki oraz szczególnych cech osobowościowych: zdolności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, samodzielności i kreatywności oraz umiejętności pracy w zespole. Jednakże tym samym stwarza absolwentom bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

   • montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
   • naprawy i diagnostyki usterek sprzętu komputerowego,
   • projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
   • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi,
   • projektowania baz danych i administrowania bazami,
   • konfigurowania urządzeń sieciowych, serwerów, routerów,
   • tworzenia i administrowania stronami WWW,
   • tworzenia desktopowych, webowych oraz mobilnych aplikacji internetowych,
   • administrowania stronami i aplikacjami internetowymi,
   • cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku,
   • projektowania grafiki komputerowej.

 

Technik informatyk to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej w branży technologii informatycznych; jest w stanie szybko aktualizować wiedzę z tej niezwykle dynamicznej dziedziny.

 

 

Po ukończeniu szkoły

 

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 

   • serwisach komputerowych,
   • działach informatycznych wielu firm,
   • firmach tworzących witryny internetowe,
   • sklepach komputerowych,
   • agencjach reklamowych,
   • start-upach.

 

Technik informatyk nie ma problemów ze znalezieniem pracy, może w przyszłości kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty:

 

   • Podstawy przedsiębiorczości
   • Systemy operacyjne
   • Urządzenia techniki komputerowej
   • Sieci komputerowe
   • Witryny i aplikacje internetowe
   • Systemy bazy danych
   • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
   • Język angielski zawodowy
   • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
   • Administracja systemami operacyjnymi
   • Montaż i konfiguracja lokalnej sieci komputerowych
   • Projektowanie baz danych
   • Tworzenie stron i aplikacji internetowych