KOMINIKAT DYREKTORA SZKOŁY dot. kształcenia na odległość

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. które dotyczy prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Na stronie:

http://www.ti-ksiaz.iap.pl/materialy-edukacyjne/

są zamieszczane materiały do nauki na odległość.

Informacje i komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, bardzo proszę o zapoznawanie się z nimi.


W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy: szkolyksiaz@poczta.onet.pl.

Z poważaniem