NAUCZANIE ZDALNE

NAUCZANIE ZDALNE

  W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniu strefy czerwonej dla powiatu miechowskiego od 17 października 2020 roku nauka w Zespole Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Książu Wielkim będzie prowadzona w formie zdalnej.

W okresie nauczania zdalnego modyfikacji może ulegać tygodniowy podział godzin dla poszczególnych klas.

O modyfikacji takiej oraz o innych zmianach Dyrekcja Szkoły będzie  informować na bieżąco Wychowawców klas, którzy przesyłać będą informacje do nauczycieli, uczniów i rodziców (AKTUALNOŚCI na stronie).

Dyrektor Szkoły

Marek Płonczyński